Prezentace z konference

1. Bobr evropský na Moravě: stav populace, konflikty a aktuální i plánovaný management

  • Autoři: RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., Mgr. Jana Laciná, CONBIOS s.r.o. s přispěním dalších kolegů
  • česká verze

2. Biberschäden im Bereich des Wasserbaus und Gegenmaßnahmen

3. Analýza možností předcházení škod, působených bobrem evropským na hospodářských lesních porostech – projekt NAZV

4. Škody působené bobrem na Lesním závodě Židlochovice

5. Geograficky nepůvodní a invazní druhy

6. Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky, Projekt LIFE III Nature

7. Biber – Stand der Maßnahmen und Überlegungen im Bereich der Gewässer des Marchfeldkanalsystems

8. Předcházení škodám v městské trati Břeclav – technická opatření na majetku Povodí Moravy

9. Program péče o bobra evropského

10. viadonau Flächenmanagement; Pflege von Dämmen und Uferhölzen

11. Kormorán velký a jeho vliv na biotop našich řek

12. Současný stav populace kormorána velkého v Evropě a v Česku

13. Erhaltung von Feuchtlebensräumen in NÖ