Projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

Projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s dalšími partnery a je finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu LIFE-Nature. Hlavním cílem projektu je záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, biologicky a geomorfologicky cenného území, které je ohroženo invazním druhem rostliny – křídlatkou (Reynoutria spp.).

Naplnění cíle se odehrává ve čtyřech oblastech:
» vypracování metodiky potlačování invazních druhů a následné revitalizace postižených stanovišť
 » potlačení invazní křídlatky (Reynoutria spp.) v Evropsky významné lokalitě Niva Morávky a části Evropsky významné lokality Beskydy
» vytvoření modelu spolupráce zainteresovaný subjektů při řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí na regionální úrovni
» šíření výsledků projektu a poskytování dalších informací o soustavě Natura 2000 a ochraně životního prostředí

Odkazy na soubory dané problematiky:

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (film)

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky 2(leták, .pdf)

Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (.pdf)

Metodika likvidace – aktualizováno pro r. 2008 (.doc)

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (leták, .pdf)

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky – Informační tabule (.pdf)

Foto: zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz