Vítejte

Vítejte na stránkách projektu Management péče a předcházení škodám na hraničních vodách, kofinancovaném z Fondu malých projektů Programu příhraniční spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.