Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje: 15 761 EUR.

Z toho vlastní prostředky PM, s.p. 2 365 EUR.

Finanční příspěvek z ERDF 13 396 EUR.