O projektu

Povodí Moravy, s.p. se dohodl se svým partnerem v Dolním Rakousku, via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH na spolupráci na projektu Management péče a předcházení škodám na hraničních vodách, kofinancovaném z Fondu malých projektů Programu příhraniční spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.

Termín realizace: 04/2014 – 09/2014.