Program péče o bobra evropského

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vypracovali Program péče o bobra evropského v České republice (Vorel et al. 2013), který byl v roce 2013 schválen.

Cílem Programu péče je zajistit existenci životaschopné populace bobra evropského na území naší republiky a současně snížit socioekonomický dopad výskytu tohoto druhu. Program péče o bobra evropského je souborem ochranných, managementových, legislativních a popularizačních opatření. Časový horizont účinnosti Programu péče je 10-15 let. V jeho průběhu budou jednotlivá opatření kontrolována a pokud nebudou přispívat ke stanoveným cílům, dojde k jejich revizi.

Odkaz na Program péče o bobra evropského.

Foto: odagamy.blog.cz