Projektoví partneři

Povodí Moravy, s.p.

Vedoucí partner projektu. Pro zvýšení efektivity přeshraniční spolupráce musí veškeré projekty uplatňovat princip Vedoucího partnera (Lead partnera). V jeho rámci existují mezi Vedoucím partnerem a ostatními projektovými partnery jasně definované a rozdělené úkoly, stejně jako je stanovena odpovědnost za přípravu, realizaci, financování a kontrolu jednotlivých aktivit.


via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Projektový partner projektu.