Realizace projektu

Dne 14. a 15. 5. 2014 se uskutečnila v Břeclavi-Poštorné dvoudenní konference spojená s workshopy a odbornou exkurzí.

Konference byla zaměřená na setkávání zástupců orgánů ochrany přírody, státní správy a regionů JMK a Dolního Rakouska spolu se zemědělskými a lesními hospodáři a v neposlední řadě s vodohospodáři.

Konference, které se zúčastnilo na 83 odborných expertů a účastníků z různých institucí z obou zemí, se tematicky věnovala problematice působení bobra evropského, kormorána velkého a invazním rostlinám, především křídlatce japonské.

Konference se setkala s příznivým ohlasem všech zúčastněných.

Příspěvky, které na konferenci zazněly, jsou publikovány ve sborníku, který naleznete na těchto webových stránkách.

Foto: ekolist.cz

Foto: atana.unas.cz

Foto: ekolist.cz