Tisková zpráva z konference

Břeclavská konference ukázala cestu, jak se bránit proti chráněným škůdcům

Čeští a rakouští vodohospodáři se v polovině května sešli v Břeclavi, aby se společně poradili, jak předcházet škodám, které způsobují v okolí řek chránění živočichové. Zástupci Povodí Moravy, s.p. diskutovali o škůdcích, kteří nemají v našich podmínkách přirozené nepřátele, se svými rakouskými kolegy z via donau Österreichische Wasserstraßen Gesellschaft mbH na konferenci Management péče a předcházení škodám na hraničních vodách. Konference byla kofinancována z prostředků ERDF v rámci Fondu malých projektů rakousko-české přeshraniční spolupráce.

Vodohospodáře v posledních letech trápí především bobr evropský a kormorán velký. Oba škůdci patří mezi přísně chráněné živočichy. Náklady na odstranění škod, které způsobil v loňském roce bobr evropský, PM, s.p. vyčíslilo na více než 290 milionů korun.

Pozitivním krokem k vyřešení bobří problematiky bylo schválení Programu péče o bobra evropského. Ministerstvo životního prostředí navíc připravuje Manuál praktických opatření, který by se měl stát spolehlivým návodem, jak při soužití s bobrem postupovat. Zajímavou myšlenkou je i vytvoření sítě „bobřích poradců“, tedy odborníků, na které by se mohl obrátit každý, kdo potřebuje vyřešit jakýkoli problém s tímto chráněným hlodavcem.

Vodohospodářům nezpůsobují škody pouze bobři a kormoráni, ale také invazní rostlina křídlatka, která se rychle šíří a vytlačuje z břehů řek původní vegetaci. Pro boj s invazními druhy je pro PM, s.p. velkou inspirací projekt Life: „Záchrana mokřadních stanovišť v povodí Morávky“. Tento projekt, představený na břeclavské konferenci, ukazuje cestu, jak s křídlatkou efektivně bojovat.

Bobr evropský se vyskytuje především na soutoku řek Moravy a Dyje. Zde je jeho populace výrazně rozvinuta a zároveň je bobr v této lokalitě zařazen do zóny nejvyšší ochrany. Z hlediska invazních druhu rostlin, tedy i křídlatky, jsou problémové hlavně horní toky řek. Kormorán představoval velký problém na Novomlýnských nádržích. S postupným rozpadem hnízdních stromů však již tuto lokalitu opustil.